Program „YEAR PLUS“, pripremna godina na univerzitetima u Sloveniji

Da li je teško stranom studentu da studira u inostranstvu? Da, nije lako, pogotovo ako postoji jezička barijera. Ipak, univerziteti u Sloveniji, starajući se o svojim studentima, pružaju mogućnosti za paralelno studiranje i učenje jezika. Inovacija 2018. bila je pokretanje programa YearPlus na Univerzitetu u Ljubljani i Primorskom univerzitetu. O tome šta on predstavlja i koje su njegove prednosti za strane studente reći ćemo vam u ovom članku