Програмата на Колеџот за стручно образование Academia Maribor им овозможува на студентите да се стекнат со професиите кои што се бараат на пазарот на трудот

Според податоците од Службата за вработување на Република Словенија, во 2020 година за поголемиот дел од професиите побарувачката од страна на работодавачите ќе ја надмине понудата на пазарот за трудот. Тоа значи дека се појавува дефицит на кадар. Како што покажува истражувањето Poklicni barometer, во 2020 година се појавува зголемена побарувачка за 177 професии. Ова истражување Службата за вработување за прв пат го спровела во сите свои дванаесет претставништва.

Програмите на Колеџот за стручно образование Academia Maribor им овозможува на своите студенти да се стекнат со следните дефицитарни професии:

Дефицитарна професија на словенелкиот пазар на трудот за 2020 година

Студиска програма на Колеџот Academia Maribor, којашто овозможува да се стекнете со професијата

Градежен инженер

„Градежништво“

Машински инженер

„Машинство“

Програмер за веб апликации

„Информатика“

Девелопер и аналитичар на софтвер и апликации

„Информатика“

Софтвер девелопер

„Информатика“

Систем администратор

„Информатика“

Девелопер на онлајн- и мултимедиа производи

„Медиапродукција – модул „Онлајн продукција“

Специјалист по сметководство и ревизија

„Економист“ – модул „Сметководство“

Сметководител

„Економист“ – модул „Сметководство“

Специалист по продажба, реклама и маркетинг

„Економист“ – модул „Комерцијалист“

Менеџер за маркетинг и продажба

„Економист“ – модул „Комерцијалист“

Извор: academia.si