Projekat Fakulteta za primenjena društvena istraživanja Univerziteta u Novoj Gorici dobio je finansijsku podršku od Državne agencije za naučna istraživanja

Projekat Fakulteta za primenjena društvena istraživanja Univerziteta u Novoj Gorici „Promocija društvene i ekološke održivosti: proučavanje i predviđanje odgovornog ponašanja u Sloveniji“ dobio je sredstva Državne agencije za naučna istraživanja. Odluka u korist ovog fakulteta donesena je nakon otvorenog konkursa i u uslovima visoke konkurencije i velikog broja prijava istraživačkih instituta.

Projekat, čija je realizacija osmišljena na tri godine, fokusiran je na mikro nivou odgovornih radnji u slovenačkom nacionalnom okruženju, a integrisan je i u evropski i globalni kontekst. Glavni istraživački problem povezan je s identifikovanjem faktora koji utiču na odgovorno ponašanje stanovništva Slovenije, što omogućava da se rešavaju širi društveni problemi održivog razvoja i doprinese poboljšanju naučnih pristupa i znanja.

Glavni cilj projekta je da se pomoću teorije razvije model faktora koji utiču na odgovorno ponašanje stanovništva Slovenije. To će biti alat za generisanje scenarija i simulacija, kao i vodič za delovanje pri sprovođenju koraka na makro nivou koji mogu da doprinesu odgovornom ponašanju.

Detaljnije

Izvor: fuds.si