Projekt i-DREAMS

Nadaljuje projekt i-DREAMS, ki se je začel maja 2019 v okviru programa OBZORJE 2020, v kateremu sodelujejo tudi sodelavci UM FGPA, in sicer iz dveh kateder FGPA: Katedra za prometno tehniko in varnost v prometu (KPTVP) ter Katedra za prometne gradnje (KPG) Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru (FGPA UM).

Namen projekta je razvoj sistema, ki bo nadzoroval stanje voznika (pozornost,…), kontekst vožnje (omejitve hitrosti, vreme,…) in obnašanje voznika (položaj na voznem pasu,…).

Sistem bo oddajal opozorila v realnem času, ko bo varnost padla pod »kritični prag«. Ta opozorila bodo pomagala voznikom voziti v t.i. »SAFETY TOLERANCE ZONE – STZ« (CONA VARNOSTNE TOLERANCE).

Koncept STZ je sestavljen iz treh faz: normalna vožnja (normal driving), faza nevarnosti (danger phase) in faza izogibne nesreče (avoidable accident phase). Ko voznik vstopa v fazo nevarnosti, sistem oddaja opozorilo. Ko pristopa voznik iz faze nevarnosti v fazo izogiba nesreče, sistem oddaja navodilo. To je poseg v vozilu (in-vehicle intervention).

Informacije bodo oddane tudi po vožnji kot, t.i. »po vožnji poseg« (post-trip intervention) z namenom, da bo voznik vedel ali je vozil varno ali ne.

Sistem bo testiran s pomočjo simulacij, kakor tudi v realnih razmerah, in sicer v 5-ih državah udeleženk projekta.

Vir: fgpa.um.si