Projekt PKP 2020

Fakulteta za uporabne družbene študije UNG je bila ponovno zelo uspešna na Javnem razpisu projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020, 3. odpiranje.

FUDŠ je uspešno pridobila sredstva za izvajanje zanimivega projekta, v katerem so ključni akterji študenti, pedagoški mentorji in gospodarski subjekti. Projekt je zasnovan interdisciplinarno in se bo izvajal od 1. februarja do 30. junija 2020. Cilj projekta je raziskati, kaj varnost predstavlja starejšim ljudem. Pedagoški mentorici na projektu sta doc. dr. Jana Krivec in doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih.

Projekt, ki se bo izvajal na FUDŠ UNG, je: »Občutek varnosti v starosti«. Trajanje projekta je 5 mesecev. Nagrada za sodelovanje je 5,38 EUR/uro neto. Študent ima na razpolago 200 ur, ki jih lahko razporedi po mesecih.

Vsi zainteresirani študentje FUDŠ UNG, študijska smer Psihosocialna pomoč na 1. in 2. stopnji, naj do vključno 6. februarja 2020 izpolnijo spletno prijavnico.

Več o tem

Vir: fuds.si