Prorektor Sveučilišta u Novoj Gorici sudjelovao je u radu Međunarodne ljetne škole na Moskovskom državnom sveučilištu M.V. Lomonosov

U glavnom gradu Rusije 6. srpnja 2019. godine održana je Međunarodna ljetna škola “Fototermalna i fotoakustička tehnika: teorija, instrumentacija i primjena” (“Photothermal and Photoacoustic Techniques: Theory, Instrumentation, and Applications”).

Organizatori događanja bili su Sveučilište u Novoj Gorici i katedra za kemiju Moskovskog državnog sveučilišta. M.V. Lomonosov.

Jedan od predavača Škole bio je prorektor za nastavu na Sveučilištu u Novoj Gorici, prof. dr. Mladen Franko.

Izvor: facebook.com