Prorektor Univerziteta u Novoj Gorici postao počasni doktor Azerbejdžanskog poljoprivrednog univerziteta

Prorektor za nastavnu Univerziteta u Novoj Gorici prof. dr Mladen Franko postao je počasni doktor Azerbejdžanskog poljoprivrednog univerziteta (Azerbaijan State Agricultural University – ASAU) u Gendžu, „za značajan doprinos razvoju saradnje između Univerziteta u Novoj Gorici i Azerbejdžanskog poljoprivrednog univerziteta“.

Prof. Franko sarađuje sa ovim univerzitetom od 2013. godine, kada se prva razmena nastanvog osoblja odvijala u okviru projekta Erasmus Mundus „Infinity“. Od 2015. godine, kao gostujući predavač Azerbejdžanskog poljoprivrednog univerziteta studentima i kolegama deli bogatstvo znanja i svojih najnovijih naučnih dostignuća u području organske poljoprivrede, hemije životne sredine, analitičkih metoda hemijske analize i karakteristika kvaliteta životne sredine, obezbeđivanja kvaliteta i bezbednosti prehrambenih proizvoda.

Kao finansijsku potporu za sprovođenje nekoliko projekata u okviru programa Erasmus+, Mladen Franko već je dobio više od 170 hiljada evra, što je pomoglo u organizovanju kratkih i dugoročnih poseta, usavršavanja i obrazovanja na Univerzitetu u Novoj Gorici za mnoge studente, naučnike i osoblje Azerbejdžanskog poljoprivrednog univerziteta.

Prof. dr Franko takođe je pokretač i idejni tvorac Ugovora o zajedničkom mentorstvu i dvojnoj diplomi doktora nauka u oblasti nauka o životnoj sredini i agronomiji između Azerbejdžanskog poljoprivrednog univerziteta i Univerziteta u Novoj Gorici.

Izvor: ung.si