Prorektor Univerziteta u Novoj Gorici učestvovao je u radu Međunarodne letnje škole na Moskovskom državnom univerzitetu M.V. Lomonosov

U glavnom gradu Rusije 6. jula 2019. godine održana je Međunarodna letnja škola „Fototermalna i fotoakustička tehnika: teorija, instrumentacija i primena“ („Photothermal and Photoacoustic Techniques: Theory, Instrumentation, and Applications“).

Organizatori događaja bili su Univerzitet u Novoj Gorici i  katedra za hemiju Moskovskog državnog univerziteta. M.V. Lomonosov.

Jedan od predavača Škole bio je prorektor za nastavu na Univerzitetu u Novoj Gorici, prof. dr Mladen Franko.

Izvor: facebook.com