Проректорот на универзитетот од Нова Горица зема учество во работата на Меѓународната летна школа во МГУ (Московски Државен Универзитет) – М.В. Ломоносов

На 6-ти јули 2019 година во престолнината на Руската Федерација се одржа Меѓународна летна школа „Фототермички и фотоакустични техники: теорија, инструментализација и апликации“ („Photothermal and Photoacoustic Techniques: Theory, Instrumentation, and Applications“).

Организатори на настанот се универзитетот од Нова Горица и катедрата по хемија од МГУ (Московски Државен Универзитет) М.В. Ломоносов.

Еден од предавачите на школата е проректорот за настава од универзитетот од Нова Горица професор доктор Младен Франко.  

Извор: facebook.com