П’ять змін, які несе студентам нова редакція Закону про вищу освіту

Про нову редакцію Закону про вищу освіту (ZViS) вже було сказано багато слів. Переговори і вироблення спільної позиції всіх їх учасників – в тому числі Студентської організації Словенії (Študentske organizacije Slovenije) – в результаті привели до остаточного колективного проекту, за яким стоять зусилля і звичайних студентів. Що обіцяє студентам цей Закон?

1. Тривалість статусу до кінця навчального року не залежить від того, коли ви закінчуєте університет.

Відповідно до існуючих правил статус студента припиняється в той момент, коли він випускається з вищого навчального закладу. На практиці це означає, що студент в період між закінченням навчання на бакалавраті і (імовірним) продовженням навчання в магістратурі позбавляється статусу студента і всіх пов’язаних з ними прав (субсидованого студентського харчування та проживання, медичного страхування …). Тому велика частина студентів планувала свій захист диплому якомога ближче до завершення навчального року (вересень). Збільшення числа захистів впродовж короткого періоду часу являло собою складне технічне завдання для факультетів. Безумовно, це відображалося і на якості захисту дипломних робіт. Відповідно до нової редакції Закону випускник і після захисту дипломного проекту зберігає за собою статус студента до кінця навчального року. Подібний механізм полегшить життя факультетам, а студентам дозволить планувати захист дипломної роботи в зручний час.

2. Фінансування докторантури.

У минулому держава фінансувала навчання в докторантурі на основі так званих інноваційних схем, але в останні роки таке було відсутнє. Відповідно до нової редакції Закону держава замість «може» буде «зобов’язана» фінансувати навчання в докторантурі за рахунок бюджетних коштів. Докладний спосіб фінансування на даний час поки не відомий, але він, безумовно, приділить пріоритетну увагу талановитим студентам.

3. Повноправна членство студентів в вчених радах.

Вчена рада є одним з вищих органів факультету, який також відповідає за висунення кандидатів на посаду декана. До цього часу студенти мали в ньому лише символічне членство без права голосу. Пропонована поправка надає студентам повноправне членство у вченій раді, а їх кількість визначається як одна п’ята від загальної кількості членів вченої ради. Права голосу студенти позбавлені тільки під час виборів викладачів-сенаторів, оскільки студенти окремо вибирають своїх сенаторів. Ця зміна, зафіксована в новій редакції Закону, крім інших нововведень, має символічну природу, бо за студентами збережено рівноцінний статус в академічній спільноті.

4. Законом регулюється фінансування вищих навчальних закладів.

Система вищої освіти до прийняття нової редакції Закону ZViS фінансувалася на підставі постанови уряду, яку було трактовано Конституційним судом Республіки Словенія (КС РС) як таку, що суперечить Основному закону, і тоді ж було вирішено, що фінансування системи вищої освіти має регулюватися окремим законом. Нова редакція Закону таким чином втілює в життя рішення КС РС, встановлюючи при цьому, що рівень фінансування не повинен бути нижче тих сум, які університети та інші вищі навчальні заклади отримують сьогодні, але повинен поступово зростати. Також в новій редакції Закону відсутня можливість оплати за високий стандарт (nadstandard), яка може трактуватися як завуальована форма плати за навчання.

5. Поліпшується система страхування здоров’я студентів.

Здоров’я – це життєво важливий ресурс кожної людини. Оскільки стан здоров’я студентів з року в рік погіршується, нова редакція Закону передбачає обов’язкові систематичні медичні огляди для студентів-першокурсників. Також передбачена консультація з приводу дотримання здорового способу життя і описуються форми його профілактики.

 

Джерела: Študentska organizacija Slovenijesou-lj.si