Radno zasedanje o digitalnoj strategiji Slovenije održano na Alma Mater Europaea

U petak, 6. septembra 2019. godine, na Alma Mater Europaea u Mariboru održano je radno zasedanje o digitalnoj strategiji Slovenije u sklopu Foruma digitalnog društva. Tokom događaja predstavljena je strategija i mišljenje učesnika foruma „Prema odgovornijoj i ambicioznijoj politici digitalnog društva u Sloveniji“, a aktuelizovana je tema promocije digitalnih veština u sprovođenju i razvoju ove strategije.

Sastanku su prisustvovali šef Odseka za informacije Telekoma Slovenije d.d. Matjaž Madžarac, direktor kompanije Agenda d.o.o. mr Andrej Kositer; rukovodilac programa Veb tehnologije i informacione tehnologije na Alma Mater Europaea dr Matej Mertik; direktor Instituta Digitas i višegodišnji predsednik Republičkog saveta za elektrokomunikacije dr Dušan Caf.

Forum digitalnog društva nevladina je i nezavisna platforma koja okuplja istraživače, preduzetnike, političare, vođe javnog mnenja i vlasti kako bi rešavao hitna pitanja digitalnog društva. On okuplja nove koncepte, promoviše dijalog u cilju poboljšanja politike i zakonodavstva, traži pozitivne društvene, ekonomske i političke promene, kao i bolje upravljanje i odlučivanje na svim nivoima.

Zauzvrat, Alma Mater Europaea aktivno sarađuje s organizacijama i firmama na razvoju digitalnih tehnologija i veb tehnologija u lokalnom i regionalnom okruženju u sklopu novog studijskog programa o digitalizaciji veb tehnologija i informacionih tehnologija.

Izvor: almamater.si