Radno zasjedanje o digitalnoj strategiji Slovenije održano na Alma Mater Europaea

U petak, 6. rujna 2019. godine, na Alma Mater Europaea u Mariboru održano je radno zasjedanje o digitalnoj strategiji Slovenije u sklopu Foruma digitalnog društva. Tijekom događaja predstavljena je strategija i mišljenje sudionika foruma „Prema odgovornijoj i ambicioznijoj politici digitalnog društva u Sloveniji“, a aktualizirana je tema promocije digitalnih vještina u provođenju i razvoju ove strategije.

Sastanku su prisustvovali šef Odsjeka za informacije Telekoma Slovenije d.d. Matjaž Madžarac, direktor kompanije Agenda d.o.o. mr. Andrej Kositer; rukovoditelj programa Web tehnologije i informacione tehnologije na Alma Mater Europaea dr. Matej Mertik; direktor Instituta Digitas i višegodišnji predsjednik Republičkog savjeta za elektrokomunikacije dr. Dušan Caf.

Forum digitalnog društva nevladina je i nezavisna platforma koja okuplja istraživače, poduzetnike, političare, vođe javnog mnijenja i vlasti kako bi rješavao hitna pitanja digitalnog društva. On okuplja nove koncepte, promovira dijalog u cilju poboljšanja politike i zakonodavstva, traži pozitivne društvene, ekonomske i političke promjene, kao i bolje upravljanje i odlučivanje na svim razinama.

Zauzvrat, Alma Mater Europaea aktivno surađuje s organizacijama i tvrtkama na razvoju digitalnih tehnologija i web tehnologija u lokalnom i regionalnom okruženju u sklopu novog studijskog programa o digitalizaciji web tehnologija i informatičkih tehnologija.

Izvor: almamater.si