Раѓање на вселената: предавање на проф. д-р Паоло Креминели

Универзитетот во Нова Горица организира предавање кое ќе го одржи проф. д-р Паоло Креминели (International Centre for Theoretical Physics (ICTP)), со наслов „Раѓање на вселената“.

Предавањето е во рамките на циклусот „Научни вечери“ и ќе се одржи на 12 декември 2018 година, во 19 часот во дворецот Lanthieri во Випава.

По предавањето ќе следува разговор со предавачот, кој ќе го модерира доц. д-р Габријела Захаријас.

Предавањето ќе биде на англиски јазик. Влез: слободен.

За повеќе информации јавете се на тел.: 05 620 58 27, или пишете на е-пошта: andreja.leban@ung.si (Андреја Лсбан)

Интернет-врски: ung.si, facebook.com