Раководството на Европскиот правен факултет Нова универза, партнерската институција на 2ТМ, ги создава сите услови за удобно учење на студентите за време на карантинот

За време на моменталните околности, раководството на Европскиот правен факултет Нова универза со сите напори најстојува да им помогне на студентите во исполнувањето на студиските обврски.