Распоред на културни настани за периодот од 02.12. до 08.12.2019

Фрлање секира

02.12, 15:00-21:00 часот

Организатор на настанот: Sekiromet – Axe Throwing Europe, телефон за контакт: +386 (0) 40 87 87 38

Место на одржување на настанот: Sekiromet – Axe Throwing Europe, Кајухова 35, Љубљана.

Забавен и рекреативен настан. Цената на влезот започнува  од 17,50 евра. За повеќе информации напишете на следната електронска адреса: info@axe-throwing.si.

Ден на културата во Словенечкиот етнографски музеј

03.12, 10:00-18:00 часот

Организатор на настанот: Словенечки етнографски музеј, телефон за контакт: 01 3008 700

Место на одржување на настанот: Словенечки етнографски музеј, Метелкова 2, Љубљана.

Културен настан. Разгледување на музејската изложба. Влезот на овој настан е слободен.

Александер С. Остан: Холандска архитектура

04.12, 20:00 часот

Организатор на настанот: Локална библиотека Љубљана, телефон за контакт: 01/308 50 05

Место на одржување на настанот: Библиотека Отон Жупанич, Керсникова 2, Љубљана.

Предавање на професорот од факултетот за архитектура при универзитетот од Љубљана, публицист, фотограф и научник Александар С. Остан. Влезот на овој настан е слободен.  

Предвање за летна заработка во Соединетите Американски Држави за студенти

05.12, 18:00-20:00 часот

Организатор на настанот: Nomago Travel, телефон за контакт: (01) 439 16 90

Место на одржување на настанот: Pin Klub на логашките студенти, Тержашка цеста 27, Логатец.

Студентски настан. Влезот на овој настан е слободен.

Вечер на арапска култура

06.12, 20:00-23:00 часот

Организатор на настанот: Завод за туризам спорт и култура Камник, телефон за контакт: (01) 831 82 50

Место на одржување на настанот: Клуб Кино дом, Фужине 10, Камник.

Танцов настан. Влезот чини 8,00 евра. За повеќе информации јавете се на следниот телефонски број и напишете на електронската пошта, задолжителна е регистрација: 041 828 711, maher.kaddoura@gmail.com.

Екскурзија по изложбата „Љубљана. Историја. Град“

Организатор на настанот: Музеј и галерија на градот Љубљана, телефон за контакт: 01/24 12 500

Место на одржување на настанот: Локален музеј Љубљана, Госпоска 15.

Екскурзија. Влезот чини: 6,00 евра; за пензионери, студенти и ученици чини 4,00 евра.

Неделен голем пазар

8.12, 8:00-15:00 часот

Организатор на настанот: EURO VARIA d.o.o.

Место на одржување на настанот: Конгресен трг, Љубљана.

Традиционален неделен панаѓур. Влез слободен.