Распоред на културни настани за периодот од 10.02.2020 до 16.2.2020

Марија Кочевар: Храна за деца и ученици

10.02, 18:00 часот

Организатор на настанот: Областна библиотека Љубљана, телефон за контакт: 01/308 50 05.

Место на одржување на настанот: Библиотека Отон Жупанич, Керсникова 2, Љубљана.

Предавање во рамките на циклусот „Здравјето се подобрува со правилна исхрана“. Влезот на овој настан е слободен.

Андреј Гаспари: Непознато словенечко море

11.02, 17:00-18:00 часот

Организатор на настанот: Народен музеј на Република Словенија – Метелкова, телефон за контакт: (01) 230 70 30.

Место на одржување на настанот: Народен музеј на Република Словенија – Метелкова, Маисторова улица 1, Љубљана.

Предавање на археологот доктор Андреја Гаспари во рамките на изложбата „Светото којшто исчезнува – да го сочуваме нашето море“. Тема: „Подводно културно наследство на денот на морето во светот на археолошките истражувања“. Влезот на овој настан е слободен.

Дали им верувате на своите чувства? Проверете го тоа во Домот на Илузиите!

12.02, 09:00-22:00 часот

Организатор на настанот: Хиша илузии, телефон за контакт: (01) 320 54 66.

Место на одржување на настанот: Хиша илузии, Конгресни трг 13, 1000 Љубљана.

Семеен настан. Цената за влез на овој настан започнува од 5,95 евра (за деца од 5 години).

Гравот како одлична намирница

13.02, 19:00-21:00 часот

Организатор на настанот: Javni zavod Mekinjski samostan, телефон за контакт: (01) 893 88 98.

Место на одржување на настанот: Samostan Mekinje, Камник.

Кулинарна работилница. Водител: Андреја Шкрабец, автор на кулинарната книга за гравот. Влезот на овој настан е слободен.

Седма изложба на пенливи вина во Љубљана

14.02, 15:00-21:00 часот

Организатор на настанот: Радио Стојанович с.п., телефон за контакт: 041 620 696.

Место на одржување на настанот: Korona, Casino & Hotel, Вршишка 23, Крањска Гора.

Влезот на овој настан чини: 25,00 евра (полна цена); 20,00 евра (чинат билетите во претпродажба); 15,00 евра (чинат билетите за студенти; бројот е ограничен).

„Љубљана. Историја. Град“

15.02, 16:30-17:30 часот

Организатор на настанот: Музеј и галерија на градот Љубљана, телефон за контакт: 01 / 24 12 500.

Место на одржување на настанот: Обласниот музеј Љубљана, Госпоска 15.

Екскурзија по изложбата, посветена на историјата на Љубљана од дамнешни времиња до денес. Влезот на овој настан чини: 4,00-6,00 евра.

Неделен голем пазар

16.02, 08:00-15:00 часот

Организатор на настанот: EURO VARIA d.o.o.

Место на одржување на настанот: Конгресни трг, Љубљана.

Традиционален саем на антиквитети. Влезот на овој настан е слободен.