Распоред на културни настани за периодот од 20.01.2020 до 26.01.2020

Саем на рецепти: што се мислите да готвите денес?

20.01, 09:00 часот

Организатор на настанот: Туристичко информативниот центар Словењ Градец, телефон за контакт: (02) 881 21 16.

Место на одржување на настанот: Чарница, Главни трг 29, Словењ Градец.

Кулинарен настан. Влезот на овој настан е слободен.

Вешти раце: плетење чорапи

21.01, 16:00 часот

Организатор на настанот: Библиотека Домжале, телефон за контакт (01) 724 12 04.

Место на одржување на настанот: Библиотека Домжале, Цестаталчев 4, 1230 Домжале.

Практикум за ракотворби. Организатор на овој настан е Цвета Хриберник (библиотека Домжале). Влезот на овој настан е слободен.

Вечер на беседи и дегустации на вина

22.01, 19:00-21:00 часот

Организатор на настанот: Javni zavod Mekinjski samostan, телефон за контакт: (01) 893 88 98.

Место на одржување на настанот: Samostan Mekinje, Камник.

Предавање со дегустација на вина. Водител: Ноа Чарни. Гости: Барбара и Марјан Мочивник, сопственици и уредници на списанието Vino – најпопуларно списание за вино во Република Словенија. Влезот на овој настан е слободен.

Од старо до ново: работилница за рециклирање на отпад

23.01, 10:00 часот

Организатор на настанот: Здружение Verjamem vate, Библиотека Домжале, телефон за контакт: (01) 724 12 04.

Место на одржување на настанот: Библиотека Домжале, Цестаталчев 4, 1230 Домжале.

Креативна работилница. Влезот на овој настан е слободен.

Филмови за после ручек

24.01, 13:00-17:00 часот

Организатор на настанот: Јавна установа Млади змеј, телефон за контакт: (01) 306 40 64.

Место на одржување на настанот: Млади змеј чрнуче, Дунавска 367, Љубљана.

Проекција на филмови. Влезот на овој настан е слободен.

„Љубљана. Историја. Град“

25.01., 16:30-17:30 часот

Организатор на настанот: Музеј и галерија на градот Љубљана, телефон за контакт: 01 / 24 12 500.

Место на одржување на настанот: Областен музеј Љубљана, Госпоска 15.

Екскурзија по изложба, посветена на историјата на Љубљана од дамнешни времиња до денес. Влезот на овој настан чини од: 4,00-6,00 евра.

Вегетаријански ручек: здравје и муабет

26.01, 13:00-15:00 часот

Организатор на настанот: dopisni zdravstveni tečaj in revija Čili in Zdravi

Место на одржување на настанот: Христијанска адвентистичка црква во Велење, Ефенкова 61б, 3320 Велење.

Кулинарен настан. Влезот на овој настан е слободен.