Raziskava o ugledu in prepoznavnosti DOBA Fakultete

V mesecu aprilu 2018 so izvedli raziskavo na temo kako DOBA Fakulteto in konkurente v Sloveniji zaznavajo njeni študentje in diplomanti.

Ključne komponente, ki so jih v raziskavi merili so prepoznavnost  zasebnih visokošolskih zavodov v Sloveniji, imidž DOBA Fakultete in njenih konkurentov, dejavniki ugleda Fakultete, informiranje in podpora študiju s strani delodajalcev in razloge za vpis na Fakulteto.

Rezultati raziskave so v nadaljevanju predstavljeni v obliki infografike.

Vir: fakulteta.doba.si