Razpis 49. natečaja za nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča

Nagrade se podeljujejo doktorjem in magistrom elektrotehniških fakultet na območju Slovenije, ki so ali bodo svoja dela zagovarjali v obdobju od 1. oktobra 2018 do 1. oktobra 2019.

Izbrane in podeljene bodo nagrade (bruto zneski):

  1. ena nagrada za doktorsko disertacijo v višini 1000 €,
  2. do dve nagradi za delo za pridobitev naslova magistra v višini 500 €.

Predlogu mora biti priložena doktorska disertacija oziroma magistrsko delo ter kratek povzetek dela, oboje v fizični in elektronski obliki.

Komisija za nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča bo sprejemala predloge za podelitev nagrad v letu 2019 do vključno 30. oktobra 2019.

Predlog mora vsebovati točen naslov kandidata, njegov e-naslov ter ime in priimek mentorja in somentorja, uvrstitev predloga v eno izmed skupin za nagrade. Nagrajenih del komisija ne vrača. Vrnejo se samo nenagrajena dela, po slovesni podelitvi nagrad, predlagatelju-pristojni fakulteti.

Nagrade bodo podeljene v decembru 2019. Gostitelj slovesne podelitve bo Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko.

Razpis

Vir: feri.um.si