Razpis PKP Podzemni rovi Tezno

Povabilo k sodelovanju študentov na projektu Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020. Prijava je možna do 10. februarja 2020.

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, Cona Tezno d.o.o., Arhitekt Šmid d.o.o., v okviru javnega razpisa Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020 vabijo študente/študentke k sodelovanju na projektu z naslovom: »Muzej industrijske dediščine Maribor. Interdisciplinarni pristop k idejni zasnovi Muzeja industrijske dediščine Maribora – podzemni rovi Tezno«.

V okviru interdisciplinarnih projektnih delavnic se bo izdelala idejna zasnova podzemnega muzejskega kompleksa na območju Tezno v Mariboru. Idejna zasnova podzemnega muzeja bo reševala vprašanja infrastrukturne preureditve podzemnih rovov za vodene in varne oglede obiskovalcev (predvidoma 90 minut). V okviru interdisciplinarnega projekta bo potrebno odgovoriti na vprašanja vzpostavitve vstopnega območja z informacijskim središčem, varnosti za obiskovalce in zaposlene, vsebinske in informacijske zasnove muzejskega kompleksa s specifično tehnično infrastrukturo rešitvijo za delovanje podzemnega razstavišča (garderobe, sanitarije, informacijska soba, priložnostna predavalnica za projekcijo filmov,…).

Z vzpostavitvijo podzemnega muzejskega kompleksa v Tezno bi Maribor pridobil eno od ključnih prizorišč industrijske dediščine ter vsebinsko enega od najbolj zanimivih programov ter prostorov kulturno-turistične ponudbe mesta oz. regiji in državi. Podzemno prizorišče industrijske dediščine bi ponujalo informacije o dogajanju v mestu v času 2. svetovne vojne kot tudi o razvoju industrijskega mesta na območju Tezna.

Trajanje projekta: 5 mesecev (največ 200 ur)

Vrednost ure: 5,38 EUR/uro neto (6,39 EUR/uro bruto)

K sodelovanju vabijo:

 1. 4 študentov/študentk študijskega programa »Arhitektura 2.MAG«
 2. 2 študenta /študenke študijskega programa » Arhitektura 1 UNI«
 3. 1 študenta/študentko študijskega programa »Gradbeništvo MAG«
 4. 1 študenta/študentko študijskega programa »Zgodovina 2. MAG«.

Če bo prijavljenih več študentov/študentk od razpisanega števila mest, bodo opravili izbor kandidatov glede na njihovo povprečno oceno študija in osebni razgovor z njimi. Prednost imajo študenti, ki še niso sodelovali na PKP projektih.

Prijave študentov sprejemajo po elektronski pošti na naslov natasa.hribersek@um.si. Prijavo v zadevi naslovite »Prijava na projekt PKP 2020 – MUZEJ INDUSTRIJSKE DEDIŠČINE MARIBOR«, vsebina prijave mora vsebovati spodaj navedene podatke:

 1. Ime in Priimek,
 2. Naslov stalnega prebivališča,
 3. Elektronski naslov,
 4. Telefonska številka,
 5. EMŠO,
 6. Naziv študijskega programa,
 7. Bolonjska stopnja študija,
 8. Ste že sodelovali v PKP projektu: DA/NE,
 9. Kratek CV.

Vir: fgpa.um.si