Razpis za izbor najboljšega študenta UM v študijskem letu 2018/2019

Študenti se lahko na razpis prijavijo od objave razpisa do 8. aprila 2019, do 12. ure. Z razpisom želijo nagraditi najboljše študente za njihovo študijsko odličnost ter jih motivirati pri nadaljnjem izobraževanju, saj se vsi zavedajo pomena kakovostnega izobraževanja, ki je temelj konkurenčnosti na trgu dela.

Na razpis za najboljšega študenta Univerze v Mariboru (UM) se lahko prijavijo študenti Univerze v Mariboru, ki imajo v študijskem letu 2018/19 status študenta Univerze v Mariboru in so v času študija redno napredovali, še niso prejeli nagrade za najboljšega študenta Univerze v Mariboru v preteklih letih ter so vpisani v:

  1. A: najmanj 3. letnik I. st. študijskih programov ali,
  2. B: najmanj 3. letnik enovitega magistrskega študija ali,
  3. C: v študijski program II. stopnje (pogoj je predhodno končana I. stopnja študijskega programa Univerze v Mariboru).

Razpis finančno podpirajo podjetja Elektro Maribor d.d., Energija plus d.o.o., Oven Elektro Maribor d.o.o. Priznanje za 1. mesto znaša 600 EUR, za 2. mesto – 400 EUR, za 3. mesto pa 200 EUR.

Vse pravočasno prispele prijave bo ocenila strokovna komisija v sestavi: univerzitetni profesor, strokovni sodelavec iz oddelka za izobraževanje in študentske zadeve, samostojna strokovna sodelavka iz službe za kadrovske zadeve, ter 2 predstavnika študentov. Komisija za izbor najboljšega študenta UM bo prispele prijave ocenila najkasneje do 25. aprila 2019.

Svečana javna razglasitev s podelitvijo priznanj bo potekala v prvi polovici maja 2019. Priznanja zmagovalcem bodo izplačana najkasneje do 23. maja 2019 na njihov TRR.

Za dodatne informacije: studentski.svet@um.si.

Več o tem

Viri: um.si, um.si