Razpis za nacionalne štipendije »Za ženske v znanosti« 2017

L’Oreal Slovenija in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO razpisujeta štipendije nacionalnega programa »Za ženske v znanosti« 2017. Trem slovenskim mladim raziskovalkam bodo podelili štipendije za obdobje enega leta v višini 5.000 EUR. Kandidatke se lahko na razpis prijavijo do vključno 11. novembra 2016 s prijavnim obrazcem.

Razpisni pogoji

Štipendije so namenjene znanstveno-raziskovalnim projektom raziskovalk naravoslovnih znanosti, medicine in biotehnike v okviru slovenskih znanstvenih institucij, posamezne prijave pa mora priporočiti tudi predstojnik institucije, kjer kandidatka študira/dela, ali njen mentor. Kandidatke morajo biti zaključni fazi priprav na svoj doktorat, ne smejo biti starejše od 35 let, imeti morajo slovensko državljanstvo ter stalno prebivališče v Sloveniji. Na uradnem prijavnem obrazcu in z ustrezno dokumentacijo oddane vloge za štipendijo bo vrednotilo ocenjevalno telo, sestavljeno iz ocenjevalne skupine in ocenjevalnega odbora.

Ocenjevalno telo

Prijave bosta pregledala ocenjevalna skupina, ki bo naredila prve poglobljene ocene vseh prijav in predlagala ožji izbor najodličnejših prijav, ter nacionalni odbor, ki bo naredil končni izbor štipendistk. Dodatne informacije: Urad za UNESCO Barbara Urbanija Telefon: 01 478 4799 Elektronski naslov: barbara.urbanija@gov.si Prijava mora biti oddana v elektronski obliki na e-naslov: barbara.urbanija(at)gov.si s pripisom v zadevi elektronskega sporočila »POZOR: Nacionalne štipendije »Za ženske v znanosti« 2017«. Nepopolnih prijav, prijav, ki ne bodo oddane v razpisnem roku, ter prijav, ki ne ustrezajo navedenim pogojem, komisija ne bo obravnavala.

 Vir:  mizs.gov.si