Razpis za štipendije Fundacije Leona Štuklja

Fundacija Leona Štuklja, ustanovo za štipendiranje sta februarja 1999 ustanovila Rotary klub Maribor in znani predvojni rotarijec in olimpionik Leon Štukelj v sklopu aktivnosti ob proslavi njegovega 100. rojstnega dne. Ker slovenski rotarijci skupno prepoznavajo pomen in potrebo podpore mladim pri njihovih prizadevanjih je v to ustanovo vstopila tudi Zveza Rotary klubov Slovenije – Distrikt 1912. S tem je Fundacija Leona Štuklja je postala še bolj vseslovenska.

Fundacija Leona Štuklja razpisuje skladno s Pravilnikom o pridobivanju sredstev in podeljevanju štipendij in pomoči: desetmesečne štipendije, z možnostjo podaljšanja, v višini 150 € mesečno.

Pogoji za pridobitev

  1. Dijaki in študentje, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe ob hkratnem uspešnem vključevanju v športne, kulturne ali humanitarne dejavnosti in še nimajo štipendije
  2. Dodatni kriterij – socialni status družine prosilca.

Prednost pri dodelitvi štipendij imajo dijaki in študentje višjih letnikov

Rok za oddajo pisnih vlog, začetek: sreda, 02.11.2016, zadnji dan za oddajo, nedelja 20.11.2016.

Več informacij v priloženem razpisu (pdf, 143 KB).

Vir: um.si