Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2017/18

Kandidati se v študijskem letu 2017/2018 lahko na Univerzo v Mariboru prijavijo v študijske programe druge in tretje stopnje, ki jih razpisujejo članice – fakultete Univerze v Mariboru (v nadaljevanju fakultete). Podrobnejši podatki o študijskih programih druge stopnje so dosegljivi na naslednji povezavi: um.si, o študijskih programih tretje stopnje pa na: um.si.

Slovenci brez slovenskega državljanstva ter tujci – državljani držav nečlanic EU:

  1. prijava: od 13. marca do najkasneje 31. maja 2017.
  2. prijava: v kolikor bodo na posameznih študijskih programih ostala prosta vpisna mesta in jih bodo fakultete razpisale, se lahko kandidati prijavijo z drugo prijavo, in sicer od 5. julija 2017 do najkasneje 15. septembra 2017.

Državljani Republike Slovenije in državljani držav članic EU:

  1. prijava: od 13. marca do najkasneje 18. avgusta 2017.
  2. prijava: v kolikor bodo na posameznih študijskih programih ostala prosta vpisna mesta in jih bodo fakultete razpisale, se lahko kandidati prijavijo z drugo prijavo, in sicer od 13. septembra 2017 do najkasneje 15. septembra 2017.

Kandidati morajo prijavo za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2017/18 oddati elektronsko, in sicer prek spletnega portala eVŠ, ki je dosegljiv na naslednji spletni povezavi: portal.evs.gov.si.Ministrstvo bo razpis za vpis objavilo tudi na spletnem portalu eVŠ: portal.evs.gov.si, na katerem bodo objavljena tudi (pisna in video) navodila za izpolnjevanje prijave za vpis v slovenskem in angleškem jeziku.

Kontakt za podporo prijaviteljem pri izpolnjevanju prijave za vpis je Enotni kontaktni center državne uprave (EKC); e-naslov: ekc@gov.si; tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki); za tel. klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90. EKC nudi prijaviteljem podporo pri težavah pri vstopu v prijavo s kvalificiranim digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem ter prvo raven pomoči za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave za vpis.

Za vprašanja o prijavno-izbirnih postopkih na podlagi podatkov iz razpisa za vpis bo odgovarjalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (kandidati lahko vprašanja posredujejo na naslov: evs-prijava.mvzt@gov.si), za vsa ostala vprašanja (vprašanja v zvezi s pogoji in merili za vpis, priznavanjem izobraževanja, študijskih programov ipd.) pa se kandidati lahko obrnejo na strokovne službe rektorata Univerze v Mariboru: poststudy@um.si ali na pristojne referate za študentske zadeve fakultet Univerze v Mariboru (kontakti so zapisani v specifičnem delu razpisa vsake posamezne fakultete).

V prvem prijavnem roku se kandidati prijavijo na način, opisan v nadaljevanju. Vsak kandidat lahko ob prijavi na razpis na Univerzi v Mariboru odda največ 3 prijave, pri čemer se za prijavo šteje vsak vnos v spletno aplikacijo eVŠ (ne glede na smer študija znotraj študijskega programa, način študija ipd.). V primeru poskusa četrte in vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata na to opozoril in prijava zanj ne bo več mogoča. Vrstni red oddanih prijav ni pomemben, saj kandidati z vsako prijavo na razpis kandidirajo enakovredno. Kandidati lahko svoje prijave do zaključka roka za prijavo po želji spreminjajo ali brišejo. O vsaki spremembi bodo obveščeni tudi po elektronski pošti, navedeni v svoji prijavi.

Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na dva načina, in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali brez, tj. z uporabniškim imenom in geslom.

Kot pravočasna se upošteva:

  1. Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 31. maja 2017.
  2. Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do 31. maja 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in osebno dostavljena ali priporočeno poslana po pošti na naslov fakultete UM, ki razpisuje študijski program, do 5. junija 2017.

Vir: um.si