Razvoj pametnih merilnih sistemov za učinkovitejšo izrabo energije v zgradbah

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru v okviru mednarodnega projekta Together razvija kompleksne (tehnološke, finančne in vodstvene) rešitve za doseganje prihrankov energije s spreminjanjem navad uporabnikov stavb. Gre za razvoj pametnih merilnih sistemov za učinkovitejšo izrabo energije v zgradbah.

Te rešitve ne potrebujejo finančnih naložb ali pa je njihov vložek zanemarljiv. V okviru projekta Together je bila izdelana tudi video animacija, ki prikazuje vpliv implementacije pametnega merilnega sistema na obnašanje in navade uporabnikov preko energetskih informativnih točk.

Več informacij o projektu Together najdete tukaj.

Vir: um.si