Razvoj spletnih rešitev z ogrodjem Angular 2: študentska zimska šola

Na Inštitutu za informatiko bodo, v sodelovanju z Razvojnim centrom IKT Savinja Žalec, udeležencem zagotovili vpogled v sodobne pristope pri razvoju enostranskih spletnih rešitev s pomočjo ogrodja Angular 2.

V ta namen organizirajo tridnevno zimsko šolo med 20. 2. 2019 in 22. 2. 2019. Zimska šola bo potekala v prostorih Razvojnega centra IKT Savinja Žalec. Na zimski šoli bodo študenti spoznali izvajalno okolje Node.JS, ogrodje Express ter nosql podatkovno bazo MongoDB.

Prijave bodo odprte do četrtka, 14. 2. 2019. Ker je število mest omejeno, si organizator pridržuje pravico do izbora kandidatov in kandidatk. O izboru ter o vseh podrobnostih (urnik, lokacija ipd.) bodo obvestili v petek, 15. 2. 2019.

Vabljeni, da si ogledate podrobnejše informacije in vsebino zimske šole ter da se prijavite. Za vsa morebitna dodatna vprašanja so na voljo preko e-pošte.

Angular je eno izmed najpopularnejših ogrodij za razvoj enostranskih spletnih aplikacij. Temelji na prepoznanih najboljših praksah, vključuje novosti, kot so jezik TypeSpript, ter omogoča hiter in enostaven razvoj kompleksnih spletnih rešitev. V povezavi z ostalimi razvojnimi in izvajalnimi okolji, kot so Node.JS, Express in MongoDB tvori t.i. celostno rešitev (»full stack«) za razvoj spletnih aplikacij.

Viri: feri.um.si, sites.google.com