Red. prof. dr. Rajko Knez je bil izvoljen za novega predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Na upravni seji je devet ustavnih sodnikov za novega predsednika ustavnega sodišča izvolilo prof. dr. Rajka Kneza s Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Prof. dr. Rajko Knez bo mandat nastopil 19. decembra 2018.

Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je diplomiral s področja pogodbenih odnosov v mednarodnem zasebnem pravu. Znanstveni magisterij s področja gospodarskega prava je dokončal leta 1996. Doktoriral je leta 2000 na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, po predhodni pripravi doktorata s področja varstva okolja v ZDA, kjer je krajši čas opravljal prakso tudi v odvetništvu.

Od leta 2011 je redni profesor na Univerzi v Mariboru za področje »Pravo Evropske unije«. Vse od leta 1993 dalje je primarno deloval v okviru Pravne fakultete Univerze v Mariboru, kjer je sedaj dopolnilno zaposlen.

Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov, monografij in komentarjev zakonov. Trenutno je član Meddržavnega sodišča v Haagu. Je tudi arbiter Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije in avstrijske VIAC (Vienna International Arbitral Centre). Med letoma 2007 in 2011 je bil dekan Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Od leta 2011 do 2015 je opravljan funkcijo prodekana za gospodarjenje.

S 25. 4. 2017 je nastopil devet (9) letni mandat ustavnega sodnika, pri čemer delno ohranja tudi zaposlitev na PF UM.

Vir: um.si