Ректорите на три словенечки високообразовни установи учествуваа во потпишувањето на Мостарскиот меморандум

Во понеделник, 11 февруари 2019 година, ректорите на 30 универзитети од земјите на Југоисточна Европа и Западен Балкан го потпишаа таканаречениот Мостарски меморандум за соработка. Целта на овој документ е соработка на европските универзитети во областа на научните истражувања, спроведување заеднички циклуси предавања и соработка помеѓу високообразовните институции и пазарот на труд.

Меѓу потписниците на меморандумот беа ректорите на универзитетот во Љубљана, универзитетот во Марибор, а исто така и приватниот универзитет Alma Mater (Марибор).

Изданието Dnevnik.ba го цитира ректорот на универзитетот во Љубљана доктор Игор Папиќ, кој рече дека сите универзитети во регионот треба да ги определат своите интереси, а обврската на универзитетот со кој тој раководи е да им помогне на другите при интеграцијата во различни европски проекти.

Извор: vecer.com