Rektorjeva nagrada za naj inovacijo Univerze v Ljubljani 2019

Rektorjeva nagrada je tradicionalni natečaj za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, ki vzpodbuja vstop inovacij na trg.

Nagradni sklad: 6000 EUR za najboljše tri inovacije. V aprilu 2019 bo rektor Univerze v Ljubljani dr. Igor Papič prvemu od treh finalistov podelil nagrado 3000 EUR, drugemu 2000 EUR in tretjemu 1000 EUR.

Kdo se lahko prijavi?

Zaposleni, raziskovalci ali pedagoški delavci na Univerzi v Ljubljani, študenti Univerze v Ljubljani ter alumni Univerze v Ljubljani, za katere velja, da od zaključka študija ni minilo več kot tri leta. Člani skupin so lahko tudi zaposleni na drugih institucijah ali študenti drugih univerz, vendar mora vodja skupine v tem primeru izpolnjevati zgornje pogoje.

Pomembni datumi

Do vključno 3. marca 2019, do 23.59 ure je rok za oddajo prijav. Svoje inovacije prijavite prek spletnega obrazca.

Od 11. do 29. marca 2019 bodo potekale pripravljalne delavnice: Oblikuj poslovno idejo, Kratka predstavitev, Zaščita intelektualne lastnine in Trening predstavitve ideje.

Od 3. do 5. aprila 2019 bo potekal izbor osmih finalistov – predstavitev finalistov pred ožjo strokovno komisijo.

10. aprila 2019 bodo potekale predstavitve osmih finalistov pred razširjeno komisijo in izbor zmagovalcev (predstavniki iz gospodarstva, investitorji, startup podjetniki, predstavniki raziskovalnih institucij).

11. aprila 2019 bo potekala predstavitev vseh osmih finalistov, razglasitev zmagovalcev in podelitev Rektorjeve nagrade za naj inovacijo na Univerzi v Ljubljani.

Na natečaj lahko prijavite inovacije, za katere:

 1. prijavitelji nimate do dneva prijave na natečaj izdanega nobenega računa za prodajo produktov, storitev ali intelektualne lastnine ali sklepa o pridobitvi nepovratnih sredstev s širšega področja delovanja ideje (o skladnosti področja določi komisija, določena s strani rektorja);
 2. Prijavitelji do vključno 3. marca 2019 niste bili člani podjetniških timov, vključenih v subjekte podpornega okolja (podjetniški in univerzitetni inkubatorji, tehnološki parki).

Merila za ocenjevanje

 1. jasnost opisa ideje,
 2. inovativnost projekta,
 3. tehnološka perspektivnost proizvoda/storitve, ki je predmet projekta,
 4. raven tveganja glede na ocenjen tržni izplen,
 5. velikost tržnega potenciala,
 6. izpostavljenost konkurenci in konkurenčne prednosti,
 7. kakovost ekonomike projekta,
 8. kakovost načrtovane organizacije izvedbe projekta,
 9. primernost tima za izvedbo projekta,
 10. kakovost razmerij do Univerze v Ljubljani,
 11. razvitost inovacije,
 12. vpliv na izboljšanje kakovosti življenja,
 13. družbena odgovornost projekta,
 14. projekt ni v nasprotju z etiko in moralo,
 15. in petminutna predstavitev ideje.

Za več informacij: info@lui.uni-lj.si, 01 620 34 82.

Vir: uni-lj.si