Rektorji štirih univerz o univerzitetni infrastrukturi, praksah in kriterijih za sprejem novih članic

V petek, 21. septembra 2018, je na Univerzi v Novi Gorici zasedela Rektorska konferenca Republike Slovenije (RK RS), na kateri so se sestali rektorji štirih slovenskih univerz. Konferenci je predsedoval rektor Univerze v Novi Gorici izr. prof. dr. Danilo Zavrtanik.

Rektorji so opozorili na težave, ki jih imajo zaradi zastarelega sistema vlaganja v univerzitetno infrasktrukturo. Rektorska konferenca je razpravljala tudi o problemu plačevanja praks študentov medicine in zdravstvene nege. Univerze morajo trenutno plačevati zdravstvenim ustanovam, da lahko študenti tam opravljajo prakso, zato ti odhajajo v tujino. Člani rektorske konference so tudi določili kriterije za sprejem novih članic.

Rektorji v kratkem pričakujejo tudi srečanje z novim predsednikom vlade in ministrom za izobraževanje, znanost in šport.

Vir: ung.si