Результати роботи словенських банків на кінець 2016 року

Сукупна операційний прибуток склав 379 млн. Євро – на 221 млн. Євро більше, ніж у 2015 році. Чистий прибуток склав 344, 3 млн. Євро (для порівняння: у 2015 році – всього 115, 3 млн. Євро) .

У своєму основному виді діяльності – отримання процентних доходів, банки показали себе менш успішними ніж в факторингу та кредитуванні.

Любляна – Банки Словенії в 2016 році в цілому отримали 379 мільйонів євро операційного прибутку – на 221 мільйон євро більше, ніж у 2015 році. Головна причина цього фінансового успіху вже відома: скорочення факторингу і кредитування – з позаторішніх 313 мільйонів євро до 85 мільйонів євро.

За останніми даними, ще не підтвердженими аудіюванням Банку Словенії (BS), в минулому році всі банки працювали з прибутком, а загальна сума чистого прибутку становила 344 мільйони євро. Скорочення факторингу і кредитування, і відповідно – більший прибуток, також збільшили дохід на капітал словенських банків: показник зростання становив 8,3%, що як мінімум в два рази перевищує аналогічний показник 2014 і 2015 років (3,63%). Капітали банків за звітний період також зросли – з 4,4 до 4,6 мільярдів євро. У Банку Словенії відзначають, що активи словенської банківської системи в минулому році продовжили скорочуватися, але не так разюче, як в попередні роки: сукупні активи банківської системи в 2016 році зменшилися на 0,9% – до 37 мільярдів і 52 мільйонів євро.

У 2016 році словенські банки були більш успішні в факторингу і програмах кредитування, створених в минулому. Куди менш успішні (і відповідно – менш рентабельні з точки зору прибутковості), словенські банки були в їх основний вид діяльності – створення чистого процентного доходу. Він, з позаторішніх 745 мільйонів євро, в минулому році знизився до 670 мільйонів євро або на 10%. За останніми даними Банку Словенії (BS) процентна маржа, вперше після реабілітації банків, в кінці 2013 року опустилася нижче 2%. Але в минулому році банки поліпшили операційні показники в області непроцентних доходів, які в цілому збільшилися на 46 мільйонів євро або 11%.

Слід зазначити зростання показника видачі кредитів небанківському сектору завдяки позитивній тенденції в грудні. Обсяг кредитів населенню Словенії (8,8 мільярда євро) на сьогоднішній день вже значно перевершує обсяг позик компаніям або не фінансовим корпораціям (8,1 мільярда євро). Найбільш значний ріст позик фізичним особам. Незважаючи на відносно невисокі процентні ставки по депозитах все більше громадян зберігає свої заощадження в банках. Вклади населення зросли з 15,5 мільярда євро в наприкінці 2015 року до 16,6 мільярдів євро в 2016 році. Отже, приріст становить понад 1 мільярд євро. Таким чином, банківські вклади громадян значно перевищують вклади підприємств (5,7 мільярдів євро) і держави (1,5 мільярда євро).

І що стосується поганих кредитів: прострочені позики з затримкою виплати більш ніж на 90 днів у минулому році скоротилися з 3,4 до 2,1 мільярда євро, або з 9,9% до 6,5% всієї дебіторської заборгованості.

 Джерела: delo.si, rtvslo.si