RUBIKON – tekmovanje slovenskih študentov v predstavitvi sodb Evropskega sodišča za človekove pravice

Tekmovalci Rubikona se usposabljajo, da bodo znali določiti to mejo, torej predvideti, kako bo ESČP odločilo v novem konkretnem primeru, v katerem bodo morda sodelovali kot zastopniki pritožnikov, tožene države ali kot tisti, ki bodo pripravljali zakonske rešitve ali sodne odločitve.

Rubikon pomaga pri usposabljanju slovenskih pravnikov za: bolj kakovostno zastopanje pritožnikov in države ter odgovornejšo skrb za varstvo konvencijskih pravic pri sprejemanju in uporabi predpisov in pri delovanju rednih in ustavnega sodišča ter odvetništva.

Tekmovalci si sami izberejo katerokoli sodbo ESČP zoper katerokoli državo podpisnico EKČP, samo ne zoper Slovenijo.

Na finalu imajo tekmovalci deset minut časa, da predstavijo sodbo ESČP , ki so si jo izbrali sami. Nato odgovarjajo na vprašanja komisije, v kateri so profesorji in (nekdanji) ustavni sodniki ter strokovnjak za govorništvo.

Vsi zainteresirani študentje se na tekmovanje prijavite prek elektronske pošte referat@epf.nova-uni.si do 31. marca 2020. V primeru večjega števila prijav, bodo na EPF Nove univerze izvedli predtekmovanje. Morebitni datum predtekmovanja bo naknadno znan.

Finale tekmovanja Rubikon bo 14. maja 2020 v Ljubljani.

K udeležbi so lepo vabljeni študentje pravnih fakultet v Ljubljani in Mariboru, Evropske pravne fakultete Nove univerze, FDV UL in Fakultete za upravo UL.

Več o tem

Vir: epf.nova-uni.si