Rukovodilac programa doktorskih studija na Alma Mater Europaea postao je počasni profesor na Univerziteta u Zagrebu

Rukovodilac doktorskog programa „Menadžment strateških komunikacija“ Alma Mater Europaea prof. dr Mario Plenković odlikovan je najvišim akademskim zvanjem Univerziteta u Zagrebu – „počasni profesor“.

Prema rečima rektora Univerziteta u Zagrebu, prof. dr Damira Borasa, Senat univerziteta doneo je ovu odluku zbog istaknutih naučnih postignuća Marija Plenkoviča u području komunikologije.

Posebnu zahvalnost i čestitke na dobijanju titule počasnog profesora Univerziteta u Zagrebu, Mariju Plenkoviću izrazio je i Senat Alma Mater Europaea, na čelu s predsednikom prof. dr Ludvigom Toplakom.

Izvor: almamater.si