S prenovo stavbe na Krekovi ulici do dodatnih površin za izvedbo programov FGPA UM

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru (FGPA UM) je slavnostno odprla nove prostore za zagotovitev dodatnih površin za izvedbo programov fakultete. Tako so prenovili klasicistično in eno najbolj impozantnih stavb v Mariboru, nekdanjo avstrijsko-madžarsko banko arhitekta Fritza Friedrigerja. Investicija, ki zajema obnovo objekta na Krekovi ulici 2, se je izvedla za potrebe razvojno raziskovalne dejavnosti FGPA UM in Inštitutov FGPA UM. Na ta način so pridobili 2.342,90 m2 izobraževalno-raziskovalne infrastrukture, kar bo zagotovilo ustrezne delovne prostore in omogočilo nemoteno opravljanje znanstveno-raziskovalne in pedagoške dejavnosti FGPA UM. V prenovljenem objektu se bo od študijskega leta 2016/17 v celoti izvajal študijski program prve in druge stopnje Arhitekture, ki poteka pod okriljem Oddelka za arhitekturo ter del študijskega programa Oddelka za prometno inženirstvo.

Koncept prenove je bil izdelan v skladu s potrebami študijskih programov fakultete predvsem programa Arhitekture, ob upoštevanju spomeniško varstvenih izhodišč Zavoda za varstvo kulturne dediščine (območna enota Maribor). Leta 2013 je fakulteta pridobila gradbeno dovoljenje, v drugi polovici leta 2015 je na razpisu pridobila del sredstev za sofinanciranje gradnje. Gradbena dela so se izvajala od septembra 2015 do maja 2016, ko je bilo zaključeno delo na opremi stavbe.

educational-building-of-the-university-of-maribor-1

Vrednost obnove objekta znaša 2.277.450 EUR. Stopnja financiranja na ravni razvojne prioritete znaša 85%. Prispevek skupnosti EU znaša 572.271,00 EUR. Pripadajoča slovenska udeležba je 100.989,00 EUR. Ostanek financiranja v višini 1.604.190 EUR   predstavljajo lastna sredstva Univerze v Mariboru in Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo.

educational building of the University of Maribor

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura.

 Источник: um.si