Saradnica Centra za astrofiziku i kosmologiju Univerziteta Nova Gorica učestvovala je u međunarodnom projektu Fermi LAT

U okviru istraživanja sprovedenog uz pomoć satelita Fermi, u kojem je učestvovala i dr Gabrijela Zaharijaš (Centar za astrofiziku i kosmologiju Univerziteta Nova Gorica), gama zrakama izmerena je opšta količina svetlosti zvezda za poslednjih 12 milijardi godina.

Merenja su pokazala da je vrhunac obrazovanja zvezda pao na period od pre oko 10 milijardi godina. Nova otkrića naučnika objavljena su u časopisu Science.

Proučavanje vangalaktičkog pozadinskog zračenja jedan je od zadataka Fermi satelita, koji je ove godine obilježio svoj deseti rođendan. Satelit Fermi meri visokoenergetsko gama zračenje, koje je obrazovano kao rezultat visokoenergetskih procesa u kosmosu, npr. padanje materije u crnu rupu, koja se otkriva pomoću specijalnih detektora. U okviru projekta Fermi LAT naučnici su istraživali gama zračenje, koje potiče od 739 blazara (vangalaktičkih objekata, u čijem jezgru se nalazi supermasivna crna rupa), zabeleženo pomoću satelita tokom devet godina.

Sledeći radni susret učesnika projekta Fermi LAT – predstavnika naučno-istraživačkih institucija iz SAD, Francuske, Nemačke, Japana, Italije i drugih zemalja, Univerzitet Nova Gorica organizovaće od 8. do 12. marta 2019. na Bledu. U toku tog događaja šira javnost će dobiti detaljne informacije o tom i drugim važnim rezultatima astrofizičkih istraživanja u okviru projekta.

Dodajemo i to da su istraživanja dr Gabrijele Zaharijaš sufinansirana od strane Državne agencije za naučna istraživanja, posredstvom naučno-istraživačkog programa P1-0031, infrastrukturnog programa I0-0033 i naučno-istraživačkog projekta J1-8136.

Izvor: ung.si, facebook.com