Saradnik Alma Mater Europaea postao gostujući predavač na Tehnološkom univerzitetu Ningbo (Kina)

Saradnik Alma Mater Europaea, dr Marko Vidnjević postao gostujući predavač na Tehnološkom univerzitetu Ningbo (Kina).

Predstavnik Alma Mater Europaea sarađivaće sa ovim univerzitetom tri godine – od 28. novembra 2019. do 27. novembra 2022. godine.

Izvor: sl-si.facebook.com