Saradnik Univerziteta u Novoj Gorici, direktor Instituta Jožef Štefan prof. dr Jadran Lenarčič dobio titulu „Ličnost godine“

Saradnik Univerziteta u Novoj Gorici, direktor Instituta Jožef Štefan prof. dr  Jadran Lenarčič dobio titulu „Ličnost godine“ , prema časopisu Delo. Laureati su bili poznati umetnici, političari, preduzetnici i filantropi. Svečana ceremonija 30. po redu dodele nagrada održana je u četvrtak, 9. januara 2020. godine u  Linhartovoj sali Cankarevog doma u Ljubljani.

Kao naučnik, Jadran Lenarčič jedan je od osnivača i pionira robotske kinematike, biorobotike i humanoidnih robota, do danas ostajući jedan od najcenjenijih autora i predavača na ovom naučnom polju.

Prošle godine Lenarčič je bio gostujući predavač na Bolonjskoj akademiji nauka; u sklopu grupe Evropske komisije, bio je koautor dokumenta  o perspektivnim  tehnologijama koji će odrediti budućnost čovečanstva, a takođe je nagrađen i francuskim Nacionalnim ordenom za zasluge.

Izvor: delo.si