Saradnik Univerziteta u Novoj Gorici postao je počasni građanin opštine Miren-Kostanjevica

Saradnik Univerziteta u Novoj Gorici i „zlatni“ donator Fonda Univerziteta u Novoj Gorici profesor Oskar Kogoj dobio je zvanje „Počasni građanin opštine Miren-Kostanjevica“. Ovo je najviša opštinska nagrada za visoka lična dostignuća i ulaganje u promociju opštine sa akcentom na društvene aktivnosti.

Svečanost dodele nagrada održana je u petak 5. oktobra 2018. na svečanoj sednici Opštinskog veća Miren-Kostanjevica. Nagradu je uručio gradonačelnik Mauricij Humar.

Izvor: ung.si