Saradniku Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informatike Univerziteta u Mariboru dodeljeno je priznanje Slovenačkog fonda za nauku

Doc. dr Matej Črepinšek sa Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informatike Su Mariboru nagrađen je priznanjem Slovenačkog fonda za nauku „Prometej nauke za izvrsnost u komunikaciji“ za popularizaciju nauke kako bi se podigla svest mladih o važnosti tehničkih profesija za društvo i državu budućnosti. Nagrada je uručena predstavniku fakulteta tokom svečane akademije, koja je održana u utorak, 28. januara 2020. godine, u dvorani Državnog saveta Republike Slovenije.

[/link]

Napominjemo da se ova nagrada dodeljuje naučnicima, umetnicima, predavačima i novinarima koji su uspeli popularizovati nauku za širu javnost. Od 2003. godine, priznanja se dodeljuju ljudima koji popularizuju nauku putem medija raznim grupama stanovništva.

Od 2016. godine doc. dr Matej Črepinšek član je stručne grupe RINOS, čiji je cilj uvođenje teorije informatike i računarstva u nastavne programe osnovnih i srednjih škola. Grupa RINOS deo je Zavoda za školstvo Republike Slovenije. U 2018. godini predstavila je završni izveštaj Ministarstvu obrazovanja, nauke i sporta, u kome je bio pregled nastave informatike i računarstva u 12 zemalja sveta i koji daje detaljnu analizu uvođenja obavezne nastave informatike i računarstva u četiri zemlje OESR-a. Grupa RINOS takođe je dala predloge za uvođenje obavezne nastave informatike i računarstva u zemlji.

Matej Črepinšek takođe aktivno učestvuje u pripremi različitih takmičenja iz informatike i računarstva u osnovnim i srednjim školama. Između ostalog, bio je glava organizacionog odbora nacionalnog takmičenja ACM Bober za 2017. i 2019. godinu, održanog na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informatike u Mariboru.

Izvor: feri.um.si