ŠC Velenje kot partnerska organizacija sodeluje pri projektu SLEVET (Student-driven Leadership Skills Development Programme in VET Schools)

Projekt se izvaja v okviru programa Erasmus+, KA2: šolska partnerstva. Trajanje projekta: do 31. 8. 2020. Vodja projekta: Miran Papež.  V okviru projekta bomo izvedli posebni program za mlade (Student-driven Leadership Skills Development Programme) z namenom razvijanja vodstvenih ter podjetniških znanj dijakov na strokovnih šolah.

Nosilec projekta je Regijski center za poklicno izobraževanje Panevezys, Litva, partnerske organizacije so Nacionalna šola za management Sofija, Bolgarija, Turistična šola Kuldiga, Latvija, Nacionalna gimnazija za finance, Sofija, Bolgarija, Šolski center Velenje, Slovenija, podjetje Bridging to the future, Birmingham, Velika Britanija.

V šolskem letu 2019/2020 bodo starejši dijaki po načelu medsebojne pomoči mlajšim dijakom (dijakom prvih letnikov) izvedli 14 praktičnih delavnic za razvoj potencialov na področju komunikacijskih spretnosti, timskega dela, veščin reševanja problemov, sposobnosti načrtovanja in organizacije, proaktivnega pristopa in sprejemanja iniciative ter obvladovanja stresa, prav tako bodo med delavnicami bogatili znanje iz slovenščine, angleškega jezika in matematike. Med delavnicami bodo vključeni dijaki spoznali, na kakšen način je mogoče s praktičnimi nalogami iz vsakdanjega življenja razvijati ključne kompetence in vodstvene sposobnosti ter obenem delovati v dobro šole in lokalne skupnosti.

Več o tem

Vir: scv.si