Основно училиште

Општи информации

Во Словенија училиштата се делат на основни и средни. На 6-годишна возраст децата го започнуваат основното образование, кое трае 9 години, односно додека не наполнат 14-15 години.

Photo: Designed by Freepik

Првите четири години наставата ја изведува еден наставник (учител), а во прво одделение му помага и еден воспитувач. Во текот на преостанатите 5 години наставата ја држат предметни наставници. Она што посебно се истакнува е изедначениот квалитет на образованието, што значи дека децата во главниот град и децата во некое мало село имаат настава со ист квалитет.

Правила и прописи на училишното образование во Словенија за државјани и за странци

Упис во основно училиште

Уписот на децата во основно училиште е регулиран со закон. Врз основа на Законот за основно образование, децата на странските државјани кои живеат во Република Словенија имаат право на општо основно образование под исти услови како и словенечките државјани – во сите јавни училишта основното образование е бесплатно. Она што се плаќа се оброците и ужината (2,50 евра – ручекот, 80 центи – ужината), како и екскурзиите и учебниците. Доколку родителите имаат ниски примања, може да се поднесе барање за субвенција на исхраната.

Родителите се должни да го пријават детето за прво одделение, доколку во тековната календарска година наполнило 6 години. Тоа мора да се направи во февруари, за детето од 1 септември да може да почне на училиште. За странци, има и исклучоци од ова правило. Со оглед на тоа дека во Словенија основното образование е задолжително, можно е подоцна да се изврши уписот во прво одделение. На пример, ако семејството се пресели во Словенија кога учебната година е веќе почната, можно е детето веднаш да се приклучи во наставата. Уписот во училиштето се одвива според возраста на детето, како и според завршеното одделение во претходното училиште. Детето мора да биде запишано во училиштето кое се наоѓа на територијата на неговото живеалиште. Доколку постојат слободни места и во други училишта, можен е упис и надвор од местото на живеалиштето. Покрај тоа, во сите јавни училишта постои и програма за деца со посебни потреби

Дали училишната програма им одговара на децата на странските државјани?

Искуствата покажуваат дека колку е детето помало, побрзо се навикнува на новата средина и побрзо го учи словенечкиот јазик. Исто така, на учениците на кои словенечкиот не им е мајчин, наставниците се подготвени да им даваат дополнителни часови и да им ја дадат сета неопходна помош. На странските ученици, ако е потребно, им се даваат дополнителни часови по словенечки јазик.

Системот на оценување е од 1 до 5.

Документи за упис

Треба да се достави извод од матичната книга на родените (меѓународен), пасош и доказ за привремена односно постојана адреса на престој на детето во Словенија. При префрлување од друго училиште, треба да се направи список на предметите и оценките од претходното училиште и тој список да се преведе на словенечки јазик.

Учебната година во Словенија

За учениците во основните училишта, учебната година почнува на 1 септември и завршува на 26 јуни. Во сабота, во недела и на празник не се оди на училиште. Листата на празниците се наоѓа на овој линк.

Освен државните празници, се празнува и цела недела пред Велигден, прв ден Велигден; Денот на Света Троица; 15 август – Вознесение на Богородица, 21 октомври – Денот на реформацијата и 25 декември – Божиќ.

Како изгледа еден училиштен ден

Наставата почнува во 8 часот, но родителите кои порано одат на работа, детето може да го остават на училиште од 6:30 часот. Училишните часа траат по 45 минути. По вториот час почнува големиот одмор кој трае 25 минути и тогаш учениците обично ужинаат – ужината обично содржи сендвич или овошје.

Од 11:40 до 13:45 часот учениците може да ручаат. По шестиот час, во 13:15 часот почнува уште еден голем одмор. Околу 14:00 часот учениците обично имаат попладневна ужина. Учениците кои одат во целодневен престој, остануваат на училиште до 16:30 часот.

Кое училиште да го изберете?

На децата на странците во Словенија им се даваат многу можности при изборот на училиштето: јавни или приватни, како и меѓународни училишта на англиски јазик. Ако родителите сакаат детето што побрзо да навикне на новата средина и да го совлада словенечкиот јазик, секако е подобро да се избере јавно училиште, каде што на поголемиот дел од учениците мајчин јазик им е словенечкиот. Во просек, адаптацијата трае од 6 месеци до една година – сè зависи од индивудалните карактеристики на детето. Ако детето има тешкотии, родителите може да се обратат кај училишниот психолог.

Приватни основни училишта

Во Љубљана и во Марибор има Валдорфско училиште кое користи алтернативни педагошки методи. Во основното училиште, пак, Алојзија Шуштарја програмата е заснована на доктрината на католичките училишта. Има и Монтесори институт, исто така со посебна педагошка програма.  

Во Словенија постојат и четири меѓународни училишта кои работат според британскиот, американскиот и францускиот систем. На најголемиот број наставници во овие училишта мајчин јазик им е англискиот, односно францускиот.

Постои и IBSL билингвално интернационално училиште.

Воннаставни активности

Учениците во Словенија од мали нозе се навикнуваат на активен начин на живот. Посетуваат саеми, приредби, спортски настани, излети, екскурзии и тоа е само еден од начините да се навикнат на таквиот живот.

Испити

Учениците од 6 и 9 одделение мора да ги положат државните испити. Во 6 одделение основно училиште полагаат испит по математика, по прв странски јазик, како и испит по словенечки, односно унгарски и италијански јазик, во зависност од регионот во кој живеат. Во 9 одделение ги полагаат испитите по истите предмети, со тоа што полагаат и уште еден предмет по избор.  

По 9 одделение ученикот преоѓа на следното образовно ниво. Може да продолжи во средно општо училиште, што е еквивалент на гимназија, или во средно стручно училиште.

Консултации со стручњак

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х