Се одржа презентација на монографијата, издадена по повод 100-годишнината од основањето на универзитетот во Љубљана

По повод 100-годишнината од основањето на универзитетот во Љубљана, најголемата и најстара високообразовна и научно-истражувачка установа во Република Словенија, издадена е монографија на словенечки и англиски јазик. Нејзини автори се ректорот на универзитетот од Љубљана професор доктор Игор Папич, професор доктор Божо Репе и професор доктор Младен Долар. Работата сама по себе претставува целосен осврт на 100-годишната историја на првиот словенечки универзитет, ја содржи оценката на неговото значење за словенечкиот народ и држава, раскажува за неговата моментална дејност и перспективите за понатамошен развој.

Презентацијата на изданието се одржа во читалната сала во одделот за ракописи на Националната универзитетска библиотека. Настапувајќи на настанот, Игор Папич се осврна на моменталниот статус на универзитетот и неговата иднина. Од друга страна, Божо Репе раскажа за историјата на прославената високообразовна установа, а Младен Долар стави акцент на критичкиот дух на универзитетот.

Извор: uni-lj.si