Се покануваат на екскурзија студентите од Новиот универзитет – Европскиот факултет за право во Претставништвото на Европската унија: регистрација

Центрите за кариера Evro-PF во соработка со ELSA Nova Gorica ги покануваат студентите од Новоиот универзитет – Европскиот факултет за право на професионална екскурзија во Претставништвото на Европската унија. Проектот го кофинансираат Европскиот социјален фонд и министерството за образование, наука и спорт.

Екскурзијата ќе се одржи во вторник на 05-ти ноември 2019 година, од 10:45 до 12:00 часот. Во текот на настанот студентите ќе дознаат, какви можности им предлага Европската унија на младите и како да ја започнат кариерата во европските установи.

Пријавите за учество на настанот се доставуваат до 03-ти ноември 2019 година.

Подетално за настанот Регистрација за настанот

Извор: epf.nova-uni.si