Се покануваат студентите да земат учество на конкурсот „Кадровска надеж“-2020 година“

Се покануваат студентите од додипломските, магистерските, докторските образовни програми да земат учество на конкурсот „Кадровска надеж-2020 година“. Пријавите за учество на овој конкурс треба да се достават не подоцна од 13-ти март 2020 година.

„Кадровска надеж“ е награда, којашто ја врачува Словенечкиот кадровски сојуз и компанијата Planet GV, за најдобрите научни-истражувачи од областа на менеџментот на кадри. Наградата им се доделува на авторите на делата, коишто ги изучуваат кариерните/стратешки улоги на HR и елементите, коишто влијаат на производственоста на работењето на HR, ја мерат додадената вредност на функциите на HR, ги анализираат и развиваат современите приоди.

Според постигнатите резултати на конкурсот тројца победници ќе се стекнат со право на бесплатно учество на Словенечкиот кадровски конгрес-2020 година исто така ќе се стекнат со годишна членарина за специјализираното списание HR&M. Церемонијата за наградување на победниците ќе се одржи во рамките на Словенечкиот кадровски конгрес-2020 година.

Подетално за конкурсот Пријава за учество

Извор: epf.nova-uni.si