Се покануваат студентите да земат учество во конкурсот за креативна комуникација FreeŠn

Студентската сексија на словенечкото здружение за врски со општеството веќе шеста година по ред организира студентски конкурс за креативна комуникација FreeŠn. Целта на настанот е да им се помогне на студентите да ги изразат својте креативни способности што се постигнува со посредништво на соработка во текот на семинарите и натпреварите во неколку категории од конкурсот како на пример: фотографија, маенаџмент на настани, видео продукција, графички дизајн, копирајтинг, музика.

Учеството во конкурсот е бесплатно. Целна група на настанот се студентите од вишите и средните професионални образовни институции во Словенија кои ште не се во роднински врски со членовите на жирито. Пријави за учество се доставуваат од 01 до 31 март 2019 година. Еден учесник може да учествува само со едно дело.

Објавувањето на победниците ќе се одржи на затварањето на настанот во април 2019 година. Победниците (едно најдобро дело во секоја категорија) ќе бидат наградени, а нивните дела ќе бидат претставени на изложбата во рамките на проектот FreeŠn.

Подетално

Извор: feri.um.si