Се покануваат студентите на презентација «Како правилно да се одбере литература за дипломска работа?»

Во вторник, 09 април 2019 година, од 11:00 до 12:00 часот на вториот кат во библиотеката на факултетот по економија при универзитетот во Љубљана за студентите од студиските и магистерските програми ќе се одржи презентација на темата: «Како правилно да се одбере литература за дипломска работа?». Влезот е слободен.

Во рамките на презентацијата ќе биде објаснето за тоа, како да се одбере литература, каде да се бара и како да се одбираат вистинските извори.

Задолжителна е регистрација која што е отворена до понеделник, 08 април 2019 година.

Извор: efnet.si, ef-uni-lj.libcal.com