Се покануваат студентите од Alma Mater Europaea да земат учество во програмата Erasmus+

Се покануваат студентите од Alma Mater Europaea да земат учество во програмата Erasmus+. Пријавите треба да се достават не подоцна од 31-ви јануари 2020 година.

Програмата Erasmus+ им овозможува на студентите да исполнат дел од академските нормативи на било кое ниво од образованието во странските партнерски образовни установи, а исто така е основа за почеток на професионалната кариера. Студентите ќе можат да изберат помеѓу програмата за размена за обука и програмата за посетување на практика.

Мобилноста за обука трае 3-4 месеци. Сите организации од земјите, коишто учествуваат во програмата Erasmus+, треба да бидат високообразовни установи. Мобилноста за посетување на практика трае 2-3 месеци. Практиката се одржува во државна или приватна установа.

Студентите имаат право на неповратни средства (стипендија) секој месец, определени според државите.

Информации за програмата Подетално

Извор: almamater.si