Се покануваат студентите од економскиот факултет при универзитетот од Љубљана на филмската вечер „Цената на чистата иднина“

Се покануваат студентите од економскиот факултет при универзитетот од Љубљана на филмската вечер „Цената на чистата иднина“, посветена на проблемот со загадувањето на животната средина и климатските промени. Во нејзините рамки на 27-ми февруари 2020 година во 18:00 часот во Сината сала на факултетот ќе се одржи проекција на филмот The race is on: Secrets and Solutions of Climate („Трката започна: тајни и решенија во сферата на климата“; 2019). Организатор на настанот е здружението TopEF.

Се очекува дека во текот на 20 години човештвото може да ги измени своите навики, после што штетата на животната средина ќе биде неповратна. Иако технолошките решенија на проблемите со загадувањето веќе скапо не чинат. Која е цената на чистата иднина? Која е цената на технолошкото пробивање во областа на зелена енергетика? Дали се тие поскапи од штетата што може да бие предизвикана од игнорирањето на промените?.. Документарниот филм на режисерите Пол Мапл и доктор Џејмс Дајк помага да се изнајдат одговори на тие прашања, претставувајќи ги не само огромните последици од климатските промени, но и можните ефективни мерки од вмешувањата во ситуацијата.

Филмот ќе се прикажува на англиски јазик и ќе биде титлуван на словенечки јазик. После проекцијата ќе се одржи округла маса, во чијшто тек ќе се разговара на теми, поврзани со економијата и енергетиката. Модератор ќе биде професор доктор Богомир Ковач. Во дискусијата ќе земат учество професорот од факултетот за електротехника при универзитетот од Љубљана доктор Рафаел Михалич, професор и истражувач во областа на макроекономијата доцент доктор Рок Спрук, а исто така инициатор имплементатор на платформата Circular Change Ладеја Година Кошир.

Подетално за филмската вечер

Извор: efnet.si