Се покануваат студентите од универзитетот од Љубљана на шампионатот по билјард, пикадо и фудбалче 2019/2020 академска година

Во согласност со годишната програма за универзитетски натпреварувања, се одржува шампионатот по билјард, пикадо и фудбалче. Овие натпреварувања се сметаат изборни на Државниот шампионат по билјард 2020 година.

Натпреварувањата ќе се одржат во среда, на 26-ти февруари 2020 година, во 17:00 часот во билјард клубот Kaval, Таценска цеста, 95, 1210 Љубљана.

Организатори на натпреварувањата се Федерацијата за спорт при универзитетот во Љубљана и Словенечката асоцијација за билјард.

Подетално за шампионатот

Извор: efnet.si