Се покануваат студентите од високите образовни установи да земат учество на 29-от симпозиум „Медицина, право и општество“

Се покануваат студентите од програмите „Право“, „Медицина“ и од други факултети на словенечките универзитети да земат учество на 29-от симпозиум на темата „Медицина, право и општество: одговорност во здравството“. Симпозиумот ќе се одржи на 27-ми и 28-ми март 2020 година на универзитетот во Марибор на следната адреса Марибор, Сломшков трг, 15. За студентите од програмата „Право“, „Медицина“ и „Медицинско-санитарна помош“ учеството на симпозиумот е бесплатно. Регистрацијата за учество на симпозиумот е отворена до 26-ти март 2020 година.

Во текот на симпозиумот ќе бидат разгледани следните теми: задолженија и активности на медицинските установи во борбата против резистентните микроби, фармацевтското законодавство и мерките на Европската Унија за борбата со резистентните микроби, спортско право и медицина, задолженијата на докторите и медицинските работници, задолжително и дополнително медицинско осигуриување.

Програма на симпозиумот Регистрација за учество на симпозиумот

Извори: epf.nova-uni.si, epf.nova-uni.si